Deze test kun je slechts 1 maal maken. Na het inleveren van het examen krijg je direct de uitslag met de juiste antwoorden.

Welkom bij Test Je Kennis!

Hier heb je de mogelijkheid om je kennis eens onder de loep te nemen. Zeer waarschijnlijk ben je elektromonteur, service engineer of inspecteur. Jaren geleden de LTS, misschien ook wel VMBO, MTS of HTS gevolgd. Misschien heb je via Quercus, ROC, Rovc of LOI wel aanvullende opleidingen gevolgd. Maar weet jij nog wat je daar allemaal geleerd hebt?

Wij zijn zeer benieuwd wat je nog allemaal weet van je opleiding. Deze test bestaat uit 25 meerkeuzevragen. Aan het einde van de test krijg je een score en laten we de juiste antwoorden zien, soms met de berekening of redenering. Je kunt het examen slechts 1 keer maken, en om te zorgen dat je niet alles via Google probeert te vinden, registreren we ook de tijd die je nodig bent voor het maken van het examen.

Veel succes!

Je Naam
Je E-mail adres
1. 10 lampen zijn parallel geschakeld. Als er 1 lamp stuk gaat, wat gebeurt er dan met de andere lampen?
2. Wat is een voldoend onderricht persoon?
3. Wat is de verklikker van een smeltveiligheid?
4. De spanning die een stroom door het lichaam veroorzaakt als gevolg van een isolatiedefect tussen een metalen gestel en aarde is omschreven in de NEN1010 als:
5. Op een gelijkspanning van 24 V staan 2 weerstanden in serie aangesloten. R1 = 6 Ohm, R2 = 10 Ohm Wat is de opgenomen stroom I?
6. Kwh is een eenheid van:
7. De weerstand van een draad hangt af van de lengte, dikte en …
8. Een eindgroep van een schakel- en verdeelinrichting is beveiligd met een zekering van 16A. Wat is ongeveer het maximale vermogen wat je hierop kunt aansluiten?


9. Hoeveel kWh verbruik je als je 2 uur lang een televisie van 500 W aan laat staan?
10. Een installatie van een bijkeuken is aangelegd met PVC-buis. Wanneer moeten hierbij trekdozen worden gebruikt?
11. Wat betekent dit symbool?
12. De leiding waarin de functies van de nul en de beschermingsleiding zijn verenigd, is de
13. Wat is dit?
14. Wat is de spanning aan de afgaande zijde van de transformator?
15. Wat verstaat men onder laagspanning?
16. Waarvan is de weerstandswaarde van een PTC-weerstand afhankelijk?
17. Wat is de opgenomen stroom Itot?

Op een gelijkspanning van 24 V zijn 2 weerstanden parallel aangesloten.
R1 = 12 Ohm, R2 = 24 Ohm

18. Welk stelsel is er op de afbeelding weergegeven?
19. Met welk gereedschap controleer je op de juiste wijze of een installatie spanningsloos is.
20. Wat is het opgenomen vermogen?
Er is een schakeling opgebouwd volgens bovenstaand schema.
21. De inspectiefrequentie is afhankelijk van diverse factoren. Welke van onderstaande factoren hoort hier niet bij?
22. Bij een TN-S-stelsel hoeft de nul soms niet met de fasen te worden meegeschakeld. De spanning ten opzichte van aarde mag onder normale omstandigheden niet meer bedragen dan:
23. IP2x is de beschermingsgraad tegen het binnendringen van voorwerpen groter dan…
24. Waar gaat de NEN3140 over?
25. We gaan een 30mA aardlekschakelaar type A controleren met een installatietester. Wat zijn de limieten waaraan de aardlekschakelaar moet voldoen?

(De installatietester staat op de juiste stand om type A aardlekschakelaars te meten)


Volg ons ook via: