IP Codering

De IP codering op een apparaat of toestel geeft de beschermingsklasse aan.  De beschermingsklasse is de mate van beveiliging van de constructie van elektrische of elektronische apparatuur tegen eigen schade door gebruik in “vijandige omgevingen” en tegen eventueel gevaar voor de gebruiker.

De IP-aanduiding bestaat uit twee cijfers: het eerste geeft de beschermingsgraad tegen aanraken en indringen van voorwerpen aan, en het tweede cijfer de beschermingsgraad tegen vocht.

Voorbeeld: Een apparaat met de aanduiding IP 54 is een stofbestendig en plensdicht toestel.

1e cijferBeschermingBetekenis
xGeen bescherming
1xGrote voorwerpenBeschermd tegen binnendringen van vaste voorwerpen die groter zijn dan 50 mm. Bescherming tegen plotseling, oppervlakkig contact met de hand. 
2xMiddelgrote voorwerpenBeschermd tegen binnendringen van vaste voorwerpen welke groter zijn dan 12,5 mm. Bescherming tegen vingeraanraking.
3xKleine voorwerpenVeilig voor aanraking alleen voor meetapparatuur. Beschermd tegen binnendringen van vaste voorwerpen welke groter zijn dan 2,5 mm. Bescherming tegen aanraking met gereedschap.
4xSpitse voorwerpenBeschermd tegen aanraking met een draad. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen welke groter zijn dan 1 mm. Bescherming tegen aanraking met een draad.
5xStofbestendigNiet compleet beschermd tegen stof, maar voldoende bescherming om goed te blijven functioneren. Veilig voor aanraking door de geheel gesloten behuizing.
6xStofdichtAanrakingsveilig door geheel gesloten behuizing. Complete bescherming tegen stof. (ook bij onderdruk)
2e cijferBeschermingBetekenis
xGeen bescherming
x1Drupdicht Type IBeschermd tegen druppelend water. Geen schade bij druppels welke verticaal naar beneden vallen.
x2Drupdicht Type IIBeschermd tegen druppelend water. Geen schade bij druppels welke onder een hoek van 15° vallen.
x3SpatdichtBeschermd tegen sproeiend water. Geen schade wanneer besproeid (10 l/min) onder een hoek -60° tot 60°. Regenwaterdicht.
x4PlensdichtBeschermd tegen opspattend water. Geen schade wanneer besproeid (10 l/min). Spatwaterdicht.
x5SproeidichtBeschermd tegen waterstralen. Geen schade wanneer besproeid (12,5 l/min). Spuitwaterdicht.
x6WaterbestendigBeschermd tegen stortzeeën. Geen binnendringen van water wanneer bespoten (100 l/min)
x7DompeldichtBeschermd tegen onderdompeling. Geen binnendringen van water wanneer ondergedompeld (30 min op 1 m). Waterdicht.
x8WaterdichtBeschermd tegen verblijf onder water. Blijft bruikbaar onder water mits onder opgegeven omstandigheden. Drukwaterdicht.
x9VochtdichtBlijft bruikbaar bij een vochtigheidsgraad van meer dan 90% of besproeien onder hoge druk

Terug naar E&I informatie

Volg ons ook via: